Färg hos nyfödda

Det finns inget som är så mycket diskuterat och omskrivet som pälsfärgen på Bergamasco. Det finns två stora grupper av färger hos hundar och det är Pheomelamine och Eumelamine. En Bergamasco's genetiska färg skall alltid hålla sig på Eumelamineskalan. Alla Bergamascovalpar ska vara födda svarta eller grå (med eller utan svarta märken) De grå har alla en MERLE-gen, som man ska ha stor respekt för. Merlegenen är semiletal, vilket innebär att den i dubbel uppsättning blir letal (skadlig/ dödlig). Om man således parar två merlehundar (vilket dessbättre numera är förbjudet i Sverige, vilket gäller för alla raser efter påtryckning från vår rasklubb) så räknar man med att 25% av avkomman får defekter av olika slag. Om en valp i en kull skulle födas av annan färg än svart eller grått (t.ex. fawn från Pheomelaminskalan) så går den kullen inte att registrera i Italien. Orsaken till detta är troligen att man med en hund med färg från Pheomelaminskalan inte kan upptäcka merlegenen, vilket annars är uppenbart genast vid födseln.

I Sverige finns det bara 2 registreringsfärger på valpar: SVART eller GRÅ MERLE

Vuxenfärg

När sedan pälsen växer på valpen uppstår många förändringar. En svartfödd hund kan på mycket kort tid bli helt grå. Det beror på att de har en ”greying-gen”. Detta anses attraktivt av italienarna. En del blir mindre grå medan andra blir helt grå. Kan det hos vissa även finnas en ”dilution-gen”, som förstärker greying-genen??

Många andra (kanske de flesta) svarta valpar skiftar under unghundstiden till helt rödbrun färg. Efterhand som pälsen sedan växer så kvarstår detta rödbruna, antingen som strimlor i den svarta pälsen eller som rödbruna toppar på den i övrig svarta pälsen.

En svart päls får aldrig vara djupt enfärgat svart utan måste alltid ha skiftningar.

En grå merle valp kan födas nästan helt enfärgad grå (oftast då mörkt grå) eller med olika stora svarta fläckar. Det svarta finns där alltid enligt dott. Maria Andreoli, men på de enfärgat grå är det fördelat jämnt över hela kroppen. Dessa enfärgade grå kan under uppväxten bli extremt ljusa i pälsen vilket ibland kan feltolkas. En del behåller sina skarpt tecknade fläckar även i vuxen ålder medan andra ”tappar” mycket av sina svarta partier genom ”greying"-genen. Vana uppfödare kan tipsa valpspekulanten om vilka troliga förändringar deras valp kommer att genomgå avseende färgen.

DNA-test

Till för 10-år sedan fanns det ingen möjlighet att se om en hund var bärare av en Merle-gen, men det finns det numera. Det utvecklas även hela tiden tester på andra färggener. Det vore naturligtvis intressant att i framtiden veta varför de olika hundarnas pälsar förändrar sig på olika sätt oavsett samma miljö. Det kanske finns helt andra gener inblandade?