Bergamasco är till sitt sätt mycket vaksam och ”vaktig”. Dess uppgift var att i de italienska alpdalarna, dels flytta fåren till högre höjder och dels vakta hjorden mot rovdjursangrepp och andra faror. En Bergamasco har alltid arbetat tillsammans med en herde och är på det sättet mycket beroende av samarbetet/samspelet med människor. Om han behöver ingripa visar han beslutsamhet utan att vara djärv. Han går aldrig till frontalangrepp utan försöker att skällande, valla bort objektet. 

Till hundens arbetsuppgifter hörde även att upptäcka och ta hand om kastade lamm och sjuka får. Man kan tänka sig att det är denna ursprungliga uppgift, som gjort dem så ömsinta mot barn och sjuka/handikappade personer. 

Bergamascon får sägas vara en iakttagare, en hund som noga studerar sina människors kroppsspråk. Det börjar redan när den är liten valp. Det finns de som anser att rasen är mjuk, men jag skulle hellre vilja kalla den –sensitiv för intryck– vilket också kräver en lugn och konsekvent ägare. Rasen har inget rykte om sig att vara besvärlig mot andra hundar eller djur. Detta är ett citat ur artikeln om rasen i Hundsport. 

Den vuxna Bergamascon är inte speciellt motionskrävande men som unghund måste den få utlopp för sin energi i likhet med alla andra hundar. För att få full mognad, som en Bergamasco med normalt gott självförtroende, måste den unga hunden få komma ut och träffa andra människor och djur och lära sig alla olika dofter. En skällig Bergamasco är ofta en hund som inte har fått utveckla sina sinnen under uppväxten och på så sätt stärkt sitt självförtroende.  

Den vuxna Bergamasco behöver ingen särskild ”sysselsättning” eftersom dess huvuduppgift är att ligga på den högsta platsen och hålla utkik på vad som händer och sedan göra bedömningar utifrån vad han ser. Han blir mentalt stimulerad av detta uppdrag. Den legendariska uppfödaren av rasen, Maria Andreoli sa alltid ” en Bergamasco ska inte roas för då tappar han fokus på sin huvuduppgift; att vakta på omgivningen och göra bedömningar”

En Bergamasco vill vara i människors närhet. En Bergamasco som lämnas ensam för långa perioder kan bli stressad och olycklig. Du kan ta med dig Din Bergamasco överallt för han väcker alltid en positiv uppmärksamhet.